Leabharlann Ealaíne

Tá níos mó ná 70,000 foilseachán maidir le healaín ón gcúigiú haois déag go dtí an lá atá inniu ann. Go príomha, sa bhailiúchán cuimsítear péintéireacht, líníochtaí, uiscedhathanna, priontaí agus dealbha i dtraidisiún ealaíona Iarthar na hEorpa. Tá deá-ionadaíocht déanta i ndáiríre d’ealaíon agus ealaíontóirí i mbailiúchán an Ghailearaithe, cé go bhfuil foilseacháin ann faoi ealaín Mheiriceánach, Afracach, Áiseach agus Astraláiseach.

Ar fáil do thaighdeoirí tá monagraif, raisonnés catalóige, catalóga taispeántais agus catalóga bailiúcháin ó mhúsaeim agus dánlanna ar fud an domhain. Sa Leabharlann freisin tá an bailiúchán is cuimsithí de chatalóga ceantanna ealaíona in Éirinn, lena gcuimsítear díolacháin d’ealaíon na hEorpa ó dheireadh an t-ochtú aois déag ar aghaidh. Léirítear níos mó ná 200 teideal irise sa bhailiúchán agus is tá irisí a fuarthas le déanaí ar fáil i gcomhar comhairliúcháin i seomra léitheoireachta na Leabharlainne.

Tá an Leabharlann an-bhródúil as a bailiúchán tagartha forleathan ina bhfuil eolairí agus foclóirí idirnáisiúnta ealaíne, chomh maith le rochtain ar líon mór foinsí úsáideacha ar líne. Tá go leor de na foilseacháin i mbailiúchán speisialta na Leabharlainne an-uathúil don bhailiúchán seo, ina bhfuil leabhair annamha agus ársaitheora, tráchtais ealaíne, leabhair mhaisithe, paimfléid, catalóga luath de dhíolacháin agus taispeántais. Sa Leabharlann freisin, tá na foilseacháin NGI go léir ón am ar foilsíodh an chéad chatalóg i 1864.

Oscailte do bhaill an phobail
UAIREANTA OSCAILTE Luan-Aoine 10 r.n.-5 i.n.
TEAGMHÁIL Teil: + 353 1 6633546   R-phost: library@ngi.ie