Fáilte chuig Gailearaí Náisiúnta na hÉireann

Saorealaín Eorpach agus Éireannach. Níl táille ar an mbailiúchán buan.

Saorchead isteach

The National Gallery holds the national collection of European and Irish fine art. Admission is free.


Strongbow & Aoife

As the refurbishment of the Galley continues, take a behind the scenes look at how the building work is progressing.

An tSeachtain seo

Breis eolas

Gallery works on display in Waterford

Three paintings from the National Gallery of Ireland form the centrepiece of a new exhibition in Waterford Treasures, Bishop’s Palace .

Masterpieces App

The National Gallery’s new ‘Masterpieces’ app, which provides content on 80 of the Gallery’s top paintings is now available to download

Naisc Mear-Rochtana

Gallery 150

Research

Taighde

Cuardaigh agus tiocfaidh tú ar thuilleadh eolais faoin mbailiúchán

Cuardaigh ‘bailiúchán ar-líne’.

Siopa an Ghailearaí

Sár-rogha foilsiúchán, léaráidí, cártaí poist agus bronntanas.

Siopa an Ghaillearaí

Shop

Leabharlann agus Cartlanna

Gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoi na bailiúcháin leabharlainne agus chartlainne anseo

Leabharlann agus Cartlanna