Míchumas agus Cúram Sláinte

Outreach Project Highlights. 

Tá tiomantas faoi leith ag For-Rochtain Phobail d’obair le daoine faoi mhíchumais agus do na próisis um chruthú, breathnú agus um fhreagairt d’ealaín a bheith inrochtana do chách.

Tá go leor blianta taithí ag ár bhfoireann teagascóirí ag obair le grúpaí le lagú céadfach agus fisiciúil, agus le míchumais intleachta.


Le haghaidh tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le do thoil le:

Teil:  + 353 1 6633506  R-Phost:  education@ngi.ie