Comhdhálacha & Seimineáir

Study Mornings

Léachtaí & Cainteanna

Lectures & Talks

Díriú ar Ealaín, Laethanta Taighde, Siompóisiamaí agus níos mó

Léachtaí Poiblí, Cainteanna Speisialta....

Líníocht sa Ghailearaí

Lifelong Learning Brochure

Staidéar Ealaíne

Thursday Evening Talks

Cúrsaí Líníochta, Pácáistí Líníochta...

Sonraí an chúrsa 2011 um Staidéar Ealaíne

Ealaín do gach Aois

Art for All Ages

Brochure 2013

Life Long Learning
Sonraí an chláir um Ealaín do gach Aois atá saor in aisce sa Ghailearaí

Íoslódái an brochure