Comhdhálacha & Seimineáir

Díriú ar Ealaín

Bíonn an ‘díriú ar ealaín’ ar an Satharn ag tarraingt ar raon cainteoirí a dhéanann iniúchta ar choincheapanna agus ar ábhair éagsúla agus iarrann sé ar rannpháirtithe teacht ar a gconclúidí féin.

Portráid Aghaidhe na hÉireann  

Dé Sathairn 26 Feabhrá 2011, Seomra Seimineáir na Leabharlainne Náisiúnta.


Ealaíontóirí Ban agus an Ghluaiseacht Nua-Aoiseach
Dé Sathairn 26 Márta 2011, Seomra Seimineáir na Leabharlainne Náisiúnta.

Sonraí: Ticéid: €40 (sos caife san áireamh); Mic Léinn: €20

Teagmháil: 

Teil: +353 1 663 3518  R-Phost: bookshop@ngi.ie


Research Day

Research Day is held by the Gallery every two years and explores new ideas and research at post-graduate level.  Papers usually deal with topics relevant to the Gallery and its collections, art in general or museum studies.


Maidineacha & Seimineáir Staidéir

Reáchtáltar maidineacha agus seimineáir staidéir go rialta agus díríonn siad isteach ar ghnéithe an bhailiúcháin, ar thopaicí taispeántais agus ar théamaí tógtha ó stair ealaíne i gcoitinne.

Féach ar Whats On le haghaidh tuilleadh eolais


Siompóisiamaí

Ó 1999 ar aghaidh reáchtáil an Roinn Oideachais sraith siompóisiamaí ag iniúchadh gnéithe éagsúla d’fhoghlaim in iarsmalanna. Foilsíodh na himeachtaí ó na siompóisiamaí seo agus tá siad le fáil le ceannach ón nGailearaí.

2009 Audience Development in Museums and Cultural Sites in Difficult Times
2009 Forbairt an Lucht Féachana in Iarsmalanna agus i Láithreacha Cultúrtha in Aois Dheacair
2007 Iarsmalanna, Gailearaithe agus Foghlaim ar feadh an tSaoil
2005 Iarsmalanna, Gailearaithe agus Daoine Óga
2004 Léiriú agus Léirmhíniú Éifeachtach in Iarsmalanna
2003 Foghlaim in Iarsmalanna 
2001 Cuairt ar an Iarsmalann: Réaltacht Fhíorúil agus an Gailearaí
2000 The Nature of the Education Service Nádúr na Seirbhíse Oideachais
1999 Ról an Oideachais in Iarsmalanna

 


Le haghaidh tuilleadh eolais ar chomhdhálacha & ar sheimineáir, téigh i dteagmháil leis an Roinn Oideachais