Grupaí

Is áit iontach é an Gailearaí do chuairt ghrúpa. Is cuma más grúpa meánscoile nó bunscoile, grúpa mac léinn de stair na healaíona, nó simplí grúpa cairde a bhfuil suim acu níos mó a fháil amach faoin mBailiúchán Náisiúnta, is féidir linn cabhrú leat an méid is mó a bhaint amach as do thaithí.

Ní mór do na grúpaí go léir, faoi threoir nó gan treoir, a gcuairt a chur in áirithe roimh ré. Beidh foireann Ghailearaí ar fáil chun cabhrú leat do chuairt a phleanáil, comhairle a thabhairt duit faoi amanna oiriúnacha agus chun seiceáil an mbeidh na hoibreacha a iarrtar air ar taispeáint. Ba chóir go dtéann cuairteoirí nó grúpaí a bhfuil sé ar intinn acu cuairt a thabhairt ar an nGailearaí pictiúir de shainspéis i dteagmháil le Seirbhísí Cuairteora roimh ré chun díomá a sheachaint.

  • D’fhéadfaí go n-iarrfar ar ghrúpaí a thagann gan áirithint roimh ré fanacht nó teacht ar ais ag am níos déanaí. 
  • Ba chóir go dtéann grúpaí atá ag lorg cuairte faoi threoir dul i dteagmháil le tours@ngi.ie
  • Ba chóir go dtéann grúpaí atá ag lorg cuairte féintreoraithe dul i dteagmháil le visitorservices@ngi.ie  

Grúpaí Scoile

Tá raon turas, ceardlann agus acmhainní don seomra ranga ar fáil le haghaidh grúpaí naíonraí, bunscoile, meánleibhéil agus tríú leibhéil.

Grúpaí Aostach

Féadtar turais faoi threoir den bhailiúchán a chur in áirithe agus iad a shaincheapadh de réir spéise agus riachtanais an ghrúpa. Le do thoil seol ríomhphost chuig tours@ngi.ie chun riachtanais a phlé.

Grupaí Féintreoraith

Tá cead ag turais féintreoraithe agus an grúpa cuairt a dhéanamh ar an nGailearaí ina n-am féin.

Tabhair faoi deara le do thoil má tá ag tabhairt grua féintreoraithe go dtí an Gailearaí, seol ríomhphost chuig visitorservices@ngi.ie roimh ré chun iad a chur ar an eolas faoi do chuairt.

Ag tabhairt léachta sa Ghailearaí

Más mian leat seimineár ranga nó léacht ghearr a thabhairt os comhair pictiúir mar chuid den chuairt féintreoraithe, téigh i dteagmháil linn le do thoil ag visitorservices@ngi.ie . Beimid ábalta cabhrú leat chun do chuairt a phleanáil, seiceáil an bhfuil an obair ar mian leat staidéar a dhéanamh air ar taispeáint agus comhairle a thabhairt duit faoi na hamanna gnóthach le seachaint.  Go ginearálta, tá an Gailearaí gnóthach ar mhaidineacha na seachtaine le linn téarma scoile agus ar thráthnónta sa deireadh seachtaine, mar sin ba chóir go ndéantar sceideal do chuairteanna léachtaí do na hamanna seo cúpla seachtain roimh ré.