Ag Tabhairt Cuairte ar Sheirbhísí Taighde

Rochtain

 • Ba chóir go gcuireann taighdeoirí iad féin i láthair ag ceann de na deasca eolais den Ghailearaí nuair a shroicheann siad í. 
 • Tá rochtain chathaoireacha rothaí don Seomra Léitheoireachta do Phriontaí agus Líníochtaí agus don CSIA tríd an ardaitheoir sa Sciathán Mílaoise.
 • Féadfaidh grúpaí staidéir suas le dháréag duine a bheith sa Seomra Léitheoireachta do Phriontaí agus Líníochtaí. 
 • Tá turais agus cuir i láthair do bhailiúcháin na Leabharlainne, Cartlainne agus CSIA ar fáil ar iarratas. 

Rialacháin

 • Tá na hoibreacha go léir ar pháipéar agus an t-ábhar leabharlainne agus cartlainne sobhriste agus mar sin caithfear beith cúramach leo agus meas a bheith agat orthu.
 • Ní cheadaítear aon bhia nó deoch. 
 • Le do thoil cinntigh go bhfuil do lámha glan agus an t-ábhar á ionramháil agat. 
 • Tá miotóga ar fáil le haghaidh ionramhála de pháipéar, cartlanna agus leabhair annamha.
 • Ní fhéadtar pinn tobar, pinn ghránbhioracha, pinn fheiltbhioracha ná pinn snáithínbhioracha a úsáid. Tá pinn luaidhe ar fáil le haghaidh nótaí a thógáil.
 • Ná luigh nó ná cuir aon rud ar an ábhar taighde. Go háirithe ná cuir do leabhar nóta nó páipéar ar earra ar bith agus atá  nótaí á dtógáil agat.
 • Ná marcáil, ná roc nó ná dúbail aon ábhar. 
 • Ná ligh nó ná taisrigh do mhéara chun na páipéir a chasadh.
 • Ní fhéadtar cóip a dhéanamh d’oibreacha ealaíne, cartlanna nó leabhair annamh. Le do thoil téigh i dteagmháil le ball foirne más mian leat cóip nó íomhá dhigiteach a fháil d’aon ábhar.
 • Ceadaítear do chuairteoirí sceitse a dhéanamh d’fhormhór na n-oibreacha ealaíne sa bhailiúchán le peann luaidhe amháin.
 • Ná mí-ordaigh nó ná athchóirigh cáipéisí scaoilte nó ná bain clibeanna nó dúntóirí ó na comhaid.
 • Ná cuir málaí nó éadaí ar bhoird an tseomra léitheoireachta.
 • Ba chóir tacaíochtaí leabhair a úsáid agus tú ag breathnú ar imleabhair chumhdaithe atá i gcoinníoll sobhriste.
 • Ceadaítear ríomhairí glúine a úsáid.
 • Tá na taighdeoirí freagrach as na cartlanna a dtugtar dóibh. Ní fhéadfaidh taighdeoir amháin na cartlanna a thabhairt go taighdeoir eile agus ní mór dó iad a thabhairt ar ais go dtí an ball foirne atá i mbun oibre.